Ibn-Rochd 1

لغة ابن رشد الفلسفية

من خلال عرضه للمقولات المنطقية 1- لغة النصوص الأرسطية ومهمة ابن رشد من المسلم به أن فلسفة “أرسطو” نُقلت إلى العربية، إما مباشرة من اليونانية، وهذا هو شأن كتاب المقولات الذي نقله “حنين بن إسحاق”، وإما عن طريق السريانية التي طبعتها أساليب اليونان في التعبير مثل مقالات ما بعد الطبيعة التي نقلها “أسطات”. وقد عرف النقلة الطريقتين المتبعتين في الترجمة، […].